Quantcast

CÁCH NHÚNG VIDEO BẠN MUỐN CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

CÁCH NHÚNG VIDEO BẠN MUỐN CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN

admin
Administrator
Bước 1:
- Trường hợp video mới của riêng bạn: Hãy đăng ký 1 tài khoản trên YOUTOBE, sau đó upload video của bạn lên đấy và click vào để xem video.
- trường hợp video có sẵn trên YOUTOBE: bạn click vào để xem video đó.
Các bước tiếp theo:
Tiến hành lần lượt theo các hình sau:
Liên hệ:
Điện thoại: 0965 122 753
Email: daotaotinhocvfu@gmail.com
Website: www.chungchivfu.edu.vn
Loading...