Quantcast

Học tiếng anh bằng hình ảnh

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Học tiếng anh bằng hình ảnh

Hohiep
Với những cấu trúc tiếng anh cơ bản, các câu thành ngữ, câu nói hằng ngày..., tất cả được trình bày bằng những hình ảnh sinh động sẽ giúp học tiếng anh một cách dễ dàng và nhớ lâu hơn.Các bạn down tất các link dưới đây nối lại với nhau và giản nén để được file hoàn chỉnh nhé!

http://www.mediafire.com/download/f364esdk664lk6k/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.001
http://www.mediafire.com/download/856b136a6rb9kus/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.002
http://www.mediafire.com/download/htg6xb6eb6c7j3j/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.003
http://www.mediafire.com/download/b3ob7hyzskizi3s/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.004
http://www.mediafire.com/download/6k6nu1x3wkqb4mq/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.005
http://www.mediafire.com/download/zgdick79ouiz6m3/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.006
http://www.mediafire.com/download/eiz9aix3i18a32l/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.007
http://www.mediafire.com/download/620dpzsnzgrqa8n/HOC_TIENG_ANH_BANG_HINH.rar.008

Nếu gặp khó khăn gì hãy thảo luận ở dưới mình sẵn lòng giúp đỡ. Chúc các bạn thành công!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Học tiếng anh bằng hình ảnh

Hohiep
pass giải nén: chungchivfu.edu.vn
Loading...